Рукописи

Пионирско доба Београдског хокеја на леду

(1939 - 1940)
Сећање вође навале БТК-а и документи
Београд 1983.

Аутоматизми, симулације, жалости

Овај текст је откуцан месеца априла 1980. године у којем су извршене корекције правописа и отклоњене грешке из рукописа одкуцаног 1977. године.

Дневник старог момка

Дневник је у Њу Јорку свакодневно вођен. Исписан је на 35 страница свеске. Случајност је хтела да је започет на првој а завршен на последњој страници свеске која је имала управо 35 листова.

Путовање на Крит

1971. Грчка
Београд-Pirej-Iraklion-Vai-Sitia-Festos-Matala-Iraklion-Pirej-Pylos-Methoni-Olimpia-Patras-Atina-Eubeja(Pevki,Istileja,Cap Artemision)-Solun-Thasos-Solun-Београд

Путовање у Аспендос

1987.
Аспендос (грчки Άσπενδος) је био древни грчко-римски град смештен у данашњој провинцији Анталија у Турској. Налази се око 40 км источно од града Анталије.

Путовање у Комагену

19??
Комагена - Држава између планине Тауруса и реке Еуфрата. Главни градови: Самосата, Арсамеа и Долика, центар домаћег култа Зеуса доликејског.

Разорени град

Садржај: Евлија (стр.1), Путовање у Кападокију (стр.7), Страшило из Сарда (стр.12), Мазурска ноћ (стр.19), Евлија /фрагменти/ (стр.22), Белешке уз текстове (стр.28), Прилог белешкама (стр.34)

Сећање на градове

ММ је хтео да, осим искреном честитком, и поклоном обележи 80-ти рођендан свога вољеног пријатеља, па је начинио овај избор врло оскудних текстова...

Смрт у Венецији

Овај текст је откуцан маја 1980. у једном примерку за МАРКА РИСТИЋА и идентичан је примерку аутора, откуцаном у новембру 1977, са малим правописним корекцијама.

Tre poemetti sul Carnovale a Venetia

Факсимил белешке у возу Венеција - Загреб на тему Carnovale a Venetia
23. фебруар 1982.

Белешка из Москве

Једна белешка из Москве начињена 30. новембра 1980. године.
Музеј Лава Н. Толстоја у 16 и 30 часова.

Речи за Олгу

Ова свеска откуцана је месеца маја 1980. Истоветна је уникатном примерку ОЛГЕ СТУПЧАРЕВИЋ од фебруара 1977. Извршене само правописне исправке.

Увод у окупацију

Неколико текстова из незавршене збирке УВОД У ОКУПАЦИЈУ. Текстови су опремњени у два примерка (куцан у уникату и фотокопиран).

Разговори са Марком

Потпуно је јасно зашто су два (непослата) писма и путне белешке ушле у ову свеку названу РАЗГОВОРИ СА МАРКОМ. Мање је јасно зашто су три текста ноћне археологије уврштена у ове разговоре.

Разговори са Марком - Свеска II - Писма

Преписка са Марком Ристићем

Путне белешке

...које су, у ствари, нотације за намеравана, а ненаписана, писма Шеви и Марку.

2. март 1981. у возу Трст - Загреб
1. март 1981. у возу Венеција - Трст

abfall

Дидаскалије-Тече Сава-Као једна банална илуминација-Када пишете опоруку-Одбројавање...-Il pleut, bergere...-Лепотица је певала претворена у гитару- (Довољно је било изговорити...)-Бубњеви дуж Мохавка-Јануар 1942.-Сонет за Celiu Policarpo-Белешке

Кијев - Лењинград

Кијев, 11. август 1987.
Лењинград, 16. август 1987. - подне

Планине Песак Мистрал Језеро

Од 22. јула до 11. августа 1973.

Вештине нестајања

Вештине нестајања
или
Почаст Светом Анониму

Збирка различитих текстова